Zonterapi/ Reflexologi

Zonterapi behandlar obalanser i kroppen med hjälp av så kallade reflexzoner i foten. Dessa motsvarar alla kroppens delar och man kan således behandla hela kroppen genom foten. I norden kallas det Zonterapi men i större delen av världen Reflexologi och är en av världens största läkekonster.

Zonterapi stimulerar kroppens självläkningssystem och förstärker det friska. Man får ofta en utrensningseffekt som är positiv, det visar att kroppen börjar hantera de signaler vi ger genom tryck på zonerna. Det är också en fin metod att hålla sig frisk och som en förebyggande behandling. När obalanser uppstår i ett organ eller någon annan del av kroppen, blir motsvarande område på fötterna känsliga för tryck. Vid zonterapi stimuleras området med massage och tryck för att återställa balansen. En zonterapibehandling kan alltså användas både till att lokalisera och åtgärda.

Målsättningen med behandlingen är att förebygga hälsoproblem, lindra de som redan existerar och förstärka det friska.

Har du problem med huvudvärk, stress, magproblem, ont i muskler eller leder, hormonbesvär , hudbesvär , bihåleproblem, urinvägsinfektioner, barnlöshet, ofta förkyld , envis hosta, allergi , astma eller någon annan åkomma så är zonterapi en bra behandlingsform .

Grundbehandlingen görs på fötterna

Diplomerad Zonterapeut/ Reflexolog sen sept 2021