Zanges Samtalsterapi

Certifierad Samtalsterapeut sen november 2021 genom E-universitetet

BOKA SAMTAL

Vill du boka ett första samtal skicka ett mail till : zangessamtal@outlook.com

Vi samtalar genom videolänk via Teams eller Skype. Du behöver en surfplatta eller dator med webbkamera, mikrofon och högtalare.

Det går också bra att samtala via telefonen, du bokar tid per mail.


Känner du att du behöver få inspiration och hjälp att komma vidare när du kört fast ?

Har du en utmaning eller ett problem du skulle behöva prata med någon om ?

Behöver du hjälp att bryta invanda mönster/ovanor, och beteenden för att må bättre inombords, att bättre kunna styra dina sinnesstämmningar eller förbättra relationerna till andra.

Vill du ha en mer meningsfull vardag och ökad förståelse för varför vi mår dåligt och vad vi kan göra åt det, genom att få verktyg för att omsätta insikt i praktisk handling.

Vardagen kan vara fylld av stress och känslor av att inte räcka till, dålig tilltro till den egna förmågan och en upplevelse att vi inte får ut det vi vill av våra relationer, du kanske begränsar dig själv.

Det här bidrar till en försämrad livskvalitet.

Jag är utbildad inom KBT ( Kognitiv BeteendeTerapi ) där vi arbetar tillsammans mot tydliga mål. Man vill hjälpa dig att se hur du kan tänka och känna runt dina problem , men också hjälpa dig se hur du kan påverka och förändra dina behov i vardagen, både mot dig själv och andra i din omgivning .

Vi kartlägger tillsammans dina behov av förändring , hur de uppstått, varför de fortgår och hur du vill förändra dem. Det kan handla om i princip vad som helst som du definierar som ditt förändringsbehov. Man kan få hjälp att öka sin motivation, stärka sin uthållighet, söka intressanta utmaningar eller finna nya vägar. Det är en möjlighet att förändra livet till det bättre.

Som Klient kan du få olika typer av hemuppgifter mellan sessionerna, beroende på vad du anser dig behöva.

Vi utvärderar kontinuerligt det gemensamma arbetet och då målen för terapin uppnåtts formulerar vi vidmaktshållande strategier för framtiden, det vill säga på vilket sätt du bör fortsätta att arbeta på egen hand för att upprätthålla dina resultat från terapin.

.