Zonterapi Reflexologiskt chakrasystem

Charkrabalansering på fötterna

Eterkroppen med sina sju centra/chakran, agerar som mottagare och distributörer av energi. Eterkroppen utgör ett myller av energilinjer för inkommande och utgående energi. Varje chakra påverkar energimässigt ett specifikt område i kroppen.

Alla chakrana påverkar varandra inbördes , är det obalans i ett chakra påverkar det också de övriga chakrana.

Baschakrat står för vår grundtrygghet.

Navelchakrat hör samman med vår inre känslovärd.

Solarplexuschakrat hör samman med den yttre känslovärden.

Hjärtchakrat utrycker vår förmåga att älska och ta emot kärlek.

Halschakrat står för kommunikation och vår förmåga att uttrycka oss.

Pannchakrat står för vår förmåga att se konsekvenser för de val vi gör i livet.

Kronchakrat står för självförverkligande

Det är möjligt att påverka läkandeprocessen med hjälp av chakrasystemet. Balansering och behandling av de individuella chakrana är baserade på ett flertal kriterier av fysiska, emotionella och mentala symptom.

Diplomerad Zonterapepeut/ Reflexolog sen september 2021